Κύκλος εβδομαδιαίων μαθημάτων για την εξισορρόπηση και εναρμόνιση των τσάκρα.

Ο τρίτος κύκλος μαθημάτων τσάκρα αποτελεί μία διδακτική ενότητα (Σεπτέμβριος – Ιούνιος).

Αφορά ασκούμενους που έχουν προηγούμενη εμπειρία σε τεχνικές των Τσάκρα ή και Κουνταλίνι Γιόγκα και επιθυμούν να εξελίξουν την πρακτική τους.

Σε αυτό τον κύκλο μαθημάτων προσεγγίζουμε συστηματικά και μεθοδικά, τεχνικές αφύπνισης και εξαγνισμού των τσάκρα και των πέντε τάτουα (στοιχεία: γη, νερό, φωτιά, αέρας, αιθέρας).

Στόχος: Αφυπνίζω το εσωτερικό δυναμικό μου και το αξιοποιώ στη ζωή μου.

Ενδεικτικά ένα τυπικό μάθημα περιλαμβάνει:

  • Δυναμικές και στατικές άσανα (σωματικές στάσεις) με συγκέντρωση στα τσάκρα και τη χρήση των μπίτζα μάντρα.
  • Προχωρημένα στάδια Πραναγιάμα σε συνδυασμό με μπάντα, όπου η αναπνοή και τα κλειδώματα χρησιμοποιούνται για την αφύπνιση της πράνα (ζωτική ενέργεια) στα τσάκρα.
  • Τεχνικές διαλογισμού για την ενοποιημένη επίγνωση και αφύπνιση των τσάκρα.
  • Τεχνικές διαλογισμού για την επίγνωση και αφύπνιση των πέντε τάτουα.
  • Δίνονται ερεθίσματα για την ενίσχυση και την έκφραση των θετικών ποιοτήτων των τσάκρα και τάτουα στην καθημερινή σας ζωή.
  • Δίνεται μηνιαία σάντανα, σε όσους το επιθυμούν, για να την εφαρμόσουν στο σπίτι.
  • Προσωπική καθοδήγηση στους ασκούμενους, όπου χρειάζεται, για την απομάκρυνση των εμποδίων.

Η πρακτική εφαρμογή των παραπάνω κάνει το σώμα σας γερό και δυνατό, ενισχύει την αυτοπεποίθηση και τη θέλησή σας και αφυπνίζει τον ψυχισμό σας.

ΠΟΥ:  Μαρούσι

ΠΟΤΕ: Κάθε Πέμπτη, ώρα 19:30-21:00

Από 20 Σεπτεμβρίου 2018 – 27 Ιουνίου 2019

* Για να λάβετε αναλυτικές πληροφορίες σχετικές με τον τόπο και το κόστος, στείλτε μας e-mail στο info@nirvikalpa.gr

Chakra Sadhana Workshops