Η προσωπικότητα ενός ανθρώπου συντίθεται από τους χαρακτηριστικούς τρόπους με τους οποίους σκέφτεται, αισθάνεται και συμπεριφέρεται, και οι οποίοι τον κάνουν να είναι μοναδικός.

Βασικό σημείο στην προσωπικότητα είναι η συνοχή. Στη δημιουργία και διαμόρφωση μιας προσωπικότητας εμπλέκονται κυρίως βιολογικοί (γενετικοί, κληρονομικοί) και περιβαλλοντικοί (συνθήκες ανατροφής, διαπαιδαγώγησης και ζωής) παράγοντες.

Σύμφωνα με τη σύγχρονη ψυχολογία, υπάρχουν πέντε επικρατέστεροι τύποι προσωπικότητας:

Οι ευσυνείδητοι (Νους), οι συμπονετικοί (Συναίσθημα), οι εξωστρεφείς (Δράση), οι νευρωτικοί (Δράση, Συναίσθημα), και οι εξερευνητές (Νους, Συναίσθημα, Δράση).

Οι ειδικοί προσδίδουν σε κάθε τύπο προσωπικότητας έξι επιπλέον πτυχές, κάθε μια από τις οποίες αποτελεί ένα υποεπίπεδο του χαρακτηριστικού.

Η προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου είναι ένα συνδυασμός αυτών των τύπων προσωπικότητας και των πτυχών τους, όπου μπορεί να υπερισχύει ένα ή και περισσότερα χαρακτηριστικά.

Διαβάστε σχετικά άρθρα εδώ  και τολμήστε τα τεστ προσωπικότητας (εδώ και εδώ )

Οι έξι κύριοι κλάδοι της γιόγκα (Χάθα, Ράτζα, Κρίγια, Κάρμα, Μπάκτι, Γκυάνα) επινοήθηκαν, ώστε να καλύπτουν τους διαφόρους τύπους προσωπικότητας. Όλοι οι κλάδοι της Γιόγκα στοχεύουν σε μία κατεύθυνση, όμως υπάρχουν διαφορετικοί κλάδοι που ταιριάζουν στις διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητάς μας. Κάτω από την κατηγορία Νους αντιστοιχούν οι κλάδοι Ράτζα, Κρίγια, και Γκυάνα Γιόγκα. Κάτω από την κατηγορία Συναίσθημα έχουμε την Μπάκτι Γιόγκα. Κάτω από την κατηγορία Δράση έχουμε την Χάθα και Κάρμα Γιόγκα. Παρόλο που ο κάθε κλάδος της Γιόγκα δίνει διαφορετική έμφαση σε κάθε πτυχή της προσωπικότητας, όλοι οι κλάδοι αλληλοσυσχετίζονται. Χρειάζεται να βρούμε τον κλάδο της γιόγκα που ταιριάζει σε εμάς περισσότερο, χωρίς να παραμελούμε τις άλλες πλευρές της προσωπικότητάς μας ή τους άλλους κλάδους της γιόγκα που δεν μας ταιριάζουν πολύ. Χρειάζεται, συνεπώς, μία ενιαία προσέγγιση όπως αυτή προτείνεται στη γιόγκα της σύνθεσης.

Τα τέσσερα στάδια στη γιόγκα της σύνθεσης

Η γιόγκα της σύνθεσης και οι εφαρμογές της

Modern Yogic Lifestyle Programs