Ο τρίτος κύκλος μαθημάτων διαλογισμού, είναι χωρισμένος σε δύο διδακτικές ενότητες (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2017 και Ιανουάριος – Ιούνιος 2018). Οι δύο ενότητες αποτελούν μία ολότητα, που ολοκληρώνουν το level 3. Παρόλα αυτά η κάθε ενότητα ξεχωριστά έχει την αυτονομία της και το στόχο της.

Αφορά ασκούμενους που έχουν προηγούμενη εμπειρία και επιθυμούν να ανακαλύψουν την συναισθηματική πλευρά της προσωπικότητας τους και να πετύχουν καλή συναισθηματική διαχείριση. Απευθύνεται σε αναζητητές, οι οποίοι έχουν ήδη αναπτύξει ένα ικανοποιητικό επίπεδο νοητικής διαχείρισης και σταθερότητας.

Στόχοι προς επίτευξη στο level 3

Πρώτη ενότητα: Μετακινούμαι από την ενστικτώδη αντίδραση στην ενσυνείδητη δράση. Αναπτύσσω συναισθηματική διαχείριση και αταραξία.

Δεύτερη ενότητα: Ανακαλύπτω την συναισθηματική μου “ταυτότητα”. Επιλέγω την επιθυμητή έκφραση και συμπεριφορά.

Ενδεικτικά, ένα τυπικό μάθημα περιλαμβάνει:

  • Τεχνικές ενεργοποίησης, που χρησιμοποιούν το σώμα και την αναπνοή δραστικά, με σκοπό να απομακρύνουν την ένταση και να αυξήσουν τη ζωτικότητα.
  • Προ-διαλογιστικές άσανα (σωματικές στάσεις), που σκοπό έχουν να προετοιμάσουν το σώμα, ώστε να βρούμε μια άνετη στάση για την πρακτική του διαλογισμού.
  • Τεχνικές Πραναγιάμα, όπου η αναπνοή είναι το όχημα, ώστε να επέλθει ισορροπία και εναρμόνιση στο συμπαθητικό – παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα. “Χτίζουν” ένα γερό νευρικό σύστημα και προετοιμάζουν το νου για τις τεχνικές διαλογισμού.
  • Τεχνικές Pratyahara, για την εσωτερίκευση της προσοχής και την ανάπτυξη της παρατήρησης.
  • Τεχνικές Dharana, για την εστίαση της προσοχής.
  • Πρακτικές αυτο-ανάπτυξης, για την συναισθηματική νοημοσύνη (EQ).
  • Δίνονται συνεχώς ερεθίσματα για την πρακτική εφαρμογή των τεχνικών που διδάσκεστε στην καθημερινή σας ζωή, με σκοπό την αναγνώριση, αποδοχή και έκφραση των συναισθημάτων σας.
  • Προσωπική καθοδήγηση στους ασκούμενους, όπου χρειάζεται, για την απομάκρυνση των εμποδίων.

Η αλληλεπίδραση της ομάδας είναι σημαντικό μέρος όλων σε αυτό τον κύκλο μαθημάτων και καθορίζει την εξέλιξη της ομάδας.

Info

ΠΟΥ: Μαρούσι, Αγ. Ανάργυροι.

ΠΟΤΕ: Κάθε Τρίτη, 18:30 – 20:00.

Πρώτη ενότητα: 18 Σεπτεμβρίου – 18 Δεκεμβρίου 2018,

Δεύτερη ενότητα: 8 Ιανουαρίου – 26 Μαρτίου 2019 και

Τρίτη ενότητα: 2 Απριλίου – 25 Ιουνίου 2019

 

* Για να λάβετε αναλυτικές πληροφορίες σχετικές με τις πρακτικές της κάθε διδακτικής ενότητας, τον τόπο και το κόστος, στείλτε μας e-mail στο info@nirvikalpa.gr

Meditation, Mindful Action- Level 1

Meditation, Mindful Action- Level 2

Meditation, Mindful Action- Level 4