Ο τέταρτος κύκλος μαθημάτων διαλογισμού (Level 4) αποτελεί μία διδακτική ενότητα (Σεπτέμβριος – Ιούνιος).

Αφορά ασκούμενους που έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο διαλογισμός, σαν μία διαδικασία διεύρυνσης της επίγνωσης, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους.

Στόχος: Εξελίσσω την ικανότητα της συγκέντρωσης του νου. Αποδυναμώνω την επιρροή των βρίτι (τροποποιήσεις του νου) και κλέσα (αιτίες πόνου).

Ενδεικτικά, ένα τυπικό μάθημα περιλαμβάνει:

  • Τεχνικές ενεργοποίησης, που χρησιμοποιούν το σώμα και την αναπνοή δραστικά, με σκοπό να απομακρύνουν την ένταση και να αυξήσουν τη ζωτικότητα.
  • Πραναγιάμα, με έμφαση στην κουμπάκα (κράτημα αναπνοής). Είναι πολύ δραστικές στο να επιφέρουν ισορροπία και ηρεμία στη ροή της ενέργειας στα τρία νάντι και αυτό, σαν αποτέλεσμα, οδηγεί το νου στην ακινησία.
  • Μάνα μούντρα, που χρησιμοποιούνται εδώ σαν τεχνικές διαλογισμού, με σκοπό να αναπτύξουν τη δύναμη της συγκέντρωσης, τη νοητική σταθερότητα και την κατάσταση απουσίας σκέψεων.
  • Τεχνικές διαλογισμού Yogic, Tantric και Upanishadic Dharana, για την εστίαση της προσοχής.
  • Πρακτικές αυτο-ανάπτυξης, για την αποδυνάμωση των βρίτι και κλέσα.
  • Δίνονται ερεθίσματα για την πρακτική εφαρμογή αυτών που διδάσκεστε στην καθημερινή σας ζωή, με σκοπό την αυτο-εξέλιξη.
  • Προσωπική καθοδήγηση στους ασκούμενους, όπου χρειάζεται, για την απομάκρυνση των εμποδίων.

Η αλληλεπίδραση της ομάδας είναι σημαντικό μέρος όλων σε αυτό τον κύκλο μαθημάτων και καθορίζει την εξέλιξη της ομάδας.

Info

ΠΟΥ: Μαρούσι, Αγ. Ανάργυροι.

ΠΟΤΕ: Κάθε Δευτέρα, 17:30 – 19:00.

Πρώτη ενότητα: 17 Σεπτεμβρίου – 17 Δεκεμβρίου 2018,

Δεύτερη ενότητα: 7 Ιανουαρίου – 25 Μαρτίου 2019 και

Τρίτη ενότητα: 1 Απριλίου – 24 Ιουνίου 2019

* Για να λάβετε αναλυτικές πληροφορίες σχετικές με τον τόπο και το κόστος, στείλτε μας e-mail στο info@nirvikalpa.gr

Meditation, Mindful Action- Level 1

Meditation, Mindful Action- Level 2

Meditation, Mindful Action- Level 3