Κύκλος μαθημάτων διαλογισμού

Τι είναι διαλογισμός

Τα οφέλη του διαλογισμού στην ψυχοσωματική υγεία του ανθρώπου είναι ευρέως γνωστά και αποδεκτά στις μέρες μας από τον ιατρικό και επιστημονικό κόσμο. Οι πιο πρόσφατες επιστημονικές έρευνες, πλέον, επιβεβαιώνουν την αντίληψη των αρχαίων γιόγκι, ότι ο διαλογισμός κυριολεκτικά αναπρογραμματίζει τον εγκέφαλο και τις συνάψεις του και επηρεάζει την κυτταρική δομή του ατόμου.

Πολλοί άνθρωποι σήμερα χρησιμοποιούν τον διαλογισμό σαν τεχνική χαλάρωσης ή σαν μέθοδο για να ηρεμούν. Αργότερα, ανακαλύπτουν ότι η μέθοδος του διαλογισμού μπορεί να είναι ένα έξοχο εργαλείο για την καλύτερη διαχείριση της καθημερινής ζωής. Όσοι βάζουν το διαλογισμό στη ζωή τους σταθερά οδηγούνται σταδιακά στην ουσία του διαλογισμού, που είναι η εσωτερική στάση του παρατηρητή (drashta).

Οι μέθοδοι του διαλογισμού διαφέρουν στα μη ουσιώδη, αλλά το κέντρο όλων τους είναι η παρατήρηση και η διεύρυνση της επίγνωσης. Ο διαλογισμός είναι μία διαδικασία διεύρυνσης της επίγνωσης, όπου ο ασκούμενος έρχεται σε ασφαλή επαφή με το νου. Σταδιακά, απελευθερώνονται οι νοητικές – συναισθηματικές εντάσεις, που είναι η ρίζα των ψυχοσωματικών ασθενειών και επιλύονται οι εσωτερικές και εξωτερικές συγκρούσεις.

Ο διαλογισμός ορίζεται καλύτερα ως η διεύρυνση της επίγνωσης και είναι περισσότερο τέχνη παρά οτιδήποτε άλλο.

Δείτε σχετικό βίντεο εδώ.

Διαλογισμός και στάδια

Μιλώντας για το διαλογισμό, υπάρχει κατ’ αρχάς μία σύγχυση όσον αφορά τις τεχνικές διαλογισμού που εξασκούμαστε (τεχνικές Pratyahara, Dharana) και την καθ’ αυτού εμπειρία του διαλογισμού (Dhyana).

Η μέθοδος του διαλογισμού (Raja Yoga) έχει σχεδιαστεί ώστε να μετατοπίσει έναν “αδρανή”, “διασκορπισμένο” και “ασταθή” νου σε ένα “συγκεντρωμένο” και “ελεγχόμενο” νου.

Τα τρία στάδια της διαδικασίας εξέλιξης του νου είναι:

η Pratyahara (τεχνικές για την εσωτερίκευση της προσοχής),
η Dharana (τεχνικές για την εστίαση της προσοχής),
η Dhyana (εμπειρία του διαλογισμού, κατάσταση στην οποία οδηγούμαστε- αποτέλεσμα της εφαρμογής των παραπάνω τεχνικών).

Οι τεχνικές διαλογισμού αφορούν τα δύο πρώτα στάδια, ενώ η εμπειρία του διαλογισμού απορρέει από τα προηγούμενα και συμβαίνει αυθόρμητα.

Επίσης, η έννοια της “abhyasa”, δηλαδή της συνεχούς και σταθερής προσπάθειας, είναι αναγκαία, αλλά από μόνη της μη ικανή συνθήκη για την εμπειρία του διαλογισμού. Η “vairagya”, η τέχνη του να αφηνόμαστε, χρειάζεται να καλλιεργηθεί παράλληλα, ώστε να βιώσουμε την έννοια της αποδοχής. Βιρτουόζος στην τέχνη αυτή δεν είναι αυτός που επικεντρώνεται μόνο στην προσπάθεια της “τελειοποίησης” της τεχνικής , αλλά αποδέχεται επίσης, ότι η πρόοδος στην πρακτική του είναι ανεξάρτητη από την προσπάθεια αυτή.

Αν και τα οφέλη του διαλογισμού είναι πλέον ευρέως διαδεδομένα και επιστημονικά τεκμηριωμένα, η υπερβολική προσδοκία για τα αποτελέσματα αυτά γίνεται εμπόδιο σ’ αυτή την πορεία. Άλλωστε, σύμφωνα με τα αρχαία κείμενα του Patanjali, που ορίζει το σύστημα και τη μεθοδολογία της Raja Yoga, οι καρποί του διαλογισμού, δίνονται σε αυτούς που προσπαθούν αλλά ταυτόχρονα, μαθαίνουν να διαχειρίζονται την ανυπομονησία και την προσκόλληση του νου στο αποτέλεσμα.

Διαβάστε σχετικά εδώ και δείτε βίντεο εδώ και εδώ.

Τι επιθυμούμε να πετύχουμε

Σε αυτό τον κύκλο μαθημάτων προσφέρουμε τμήματα διαλογισμού που υποστηρίζουν όλα τα προηγούμενα στάδια και καθοδηγούνται από την Swami Nirvikalpa.

Σκοπός της διδασκαλίας της Swami είναι να σας καθοδηγήσει και να σας στηρίξει για να μπείτε με ασφάλεια και μεθοδικότητα στο σύστημα του διαλογισμού, καθώς επίσης και να σας ενθαρρύνει και ενισχύσει ώστε να τον εφαρμόσετε στη δική σας ζωή και να επωφεληθείτε από τους καρπούς του στην καθημερινότητα σας.

Ο κύκλος μαθημάτων χωρίζεται σε τέσσερα επίπεδα:

Meditation, Mindful Action – Level 1

Meditation, Mindful Action – Level 2

Meditation, Mindful Action – Level 3

Meditation, Mindful Action – Level 4