Νους, Συναίσθημα, Δράση – Η Γιόγκα της σύνθεσης

Η γιόγκα της σύνθεσης

Αυτό που χρειαζόμαστε για μια επιτυχημένη ζωή, τόσο στον υλικό όσο και στον ψυχικό κόσμο,είναι η συγκρότηση και η εναρμόνιση μεταξύ του νου, του συναισθήματος και της δράσης.

Κατά την επιστήμη της νευρολογίας, ο τρόπος που σκεφτόμαστε έχει επίδραση στον τρόπο που αισθανόμαστε, ο οποίος επηρεάζει την υγεία μας και τη δράση μας και αντίστροφα.

Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε την επίδραση αυτών των τριών εννοιών στη ζωή μας και να συνειδητοποιήσουμε πως αυτά συσχετίζονται και αλληλεπιδρούν. Με το να αναγνωρίσουμε τις διαφορετικές ικανότητες, μπορούμε να δούμε τι χρειάζεται να αναπτύξουμε, με σκοπό να πετύχουμε την ισορροπία μεταξύ της σκέψης, του συναισθήματος και της δράσης. Μόνο τότε μπορούμε να διαπρέψουμε σε όλους τους τομείς της ζωής μας.

Η γιόγκα της σύνθεσης είναι ακριβώς αυτή η ισορροπία μεταξύ σκέψης-συναισθήματος-δράσης. Βλέπει τον άνθρωπο σαν μία ολότητα, σώμα, νους, συναισθήματα και έχει τεχνικές και μεθόδους για την ολιστική και ενιαία ανάπτυξη του ατόμου.

Η γιόγκα της σύνθεσης και οι πέντε τύποι προσωπικοτήτων

Τα τέσσερα στάδια στη γιόγκα της σύνθεσης

Η γιόγκα της σύνθεσης και οι εφαρμογές της

Modern Yogic Lifestyle Programs