Εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας

Τι προσφέρουμε

  • Εβδομαδαία μαθήματα
  • Συνεδρίες για προσωπική σάντανα (πρακτική για την επίτευξη ενός στόχου)
  • Συνεδρίες για προσωπικό yogic lifestyle

Η τακτικότητα των συνεδριών καθορίζεται από τις ανάγκες και τις τρέχουσες συνθήκες της ζωής του ενδιαφερόμενου. Μπορεί να είναι εβδομαδιαίες/ δεκαπενθήμερες/ μηνιαίες/ τριμηνιαίες.

Ποιος ο επιθυμητός στόχος μας

Σκοπός της διδασκαλίας μου, της Swami Nirvikalpa, είναι να σας καθοδηγήσω και να σας στηρίξω για να μπείτε με ασφάλεια και μεθοδικότητα στην προσωπική πρακτική σας. Καθώς επίσης, να σας ενθαρρύνω και να σας ενισχύσω, ώστε να εφαρμόζετε την προσωπική σάντανα και το yogic lifestyle στη δική σας ζωή και να επωφελείστε από τους καρπούς τους στην καθημερινότητα σας.

Μέσα από τα τριάντα χρόνια εμπειρίας μου στο yogic lifestyle, έχω συνεισφέρει και επιτύχει εκατοντάδες άνθρωποι να βιώσουν μεγάλα οφέλη σε σώμα-νου καθώς και να πετύχουν επιθυμητές αλλαγές στη ζωή τους, συμμετέχοντας στα προγράμματά μου.

Προσέγγιση των προσωπικών συνεδριών

Στα εξατομικευμένα προγράμματα, εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία, ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Στην πρώτη συνάντηση, συζητούνται θέματα που αφορούν την προηγούμενη εμπειρία σας στη γιόγκα/ διαλογισμό και, κυρίως, τις ανάγκες σας, όσον αφορά στο σώμα, στην αναπνοή καθώς και στη νοητικήσυναισθηματική σας κατάσταση, σε αυτή τη δεδομένη χρονική περίοδο της ζωής σας. Επίσης, χρειάζεται να επικοινωνηθεί ο σκοπός της πρακτικής, τι θέλετε να κατακτήσετε μέσω αυτής της διαδικασίας.

Με αυτό τον τρόπο, γίνεται η αξιολόγηση και διαμορφώνεται το καταλληλότερο εξατομικευμένο πρόγραμμα για εσάς. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εφαρμογής, με την εμπειρία που διαθέτω, προσαρμόζω διαρκώς το πρόγραμμα στις τρέχουσες σωματικές, νοητικές και ψυχικές σας ανάγκες και στις συνθήκες της ζωής σας.

Για όσους επιθυμείτε προσωπικές συνεδρίες, με σκοπό να εντάξετε στη ζωή σας την προσωπική σάντανα (πρακτική) (δείτε σχετικό βίντεο), συστήνεται η καταλληλότερη σάντανα για το χρόνο που μπορείτε να διαθέσετε καθημερινά ή εβδομαδιαία. Περιλαμβάνει ένα συνδυασμό από σωματικές στάσεις (άσανα), αναπνευστικές τεχνικές (πραναγιάμα), και πρακτικές που αφορούν τη νοητική, συναισθηματική σας κατάσταση (χαλάρωση, διαλογισμός). Μέσα από τακτές συνεδρίες, παρακολουθείται η εξέλιξη και η πρόοδος σας στις πρακτικές και η σάντανα  αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με την ανατροφοδότηση που λαμβάνουμε από εσάς, για την επίτευξη του στόχου σας.

Για όσους αναζητάτε προσωπικές συνεδρίες, με σκοπό να εντάξετε στη ζωή σας το σύχρονο yogic lifestyle, συστήνονται καθημερινές συνήθειες που αφορούν, το ωρολόγιο πρόγραμμά σας, τη διατροφή και τις νοητικές στάσεις προς τον εαυτό σας και προς τους άλλους (γιάμα, νιγιάμα). Η πρακτική εφαρμογή των παραπάνω ενισχύει τη δύναμη της θέλησης και την αυτοπεποίθησή σας και επίσης, καλλιεργεί την επίγνωση και την ενσυνείδητη δράση στη ζωή σας. Σαν αποτέλεσμα, βιώνετε όλο και περισσότερο τη χαρά και την ευημερία στην καθημερινότητά σας.

* Προκειμένου να διευκολυνθεί η προσπάθειά σας, επικοινωνήστε μαζί μου, ώστε να έχουμε μία άμεση επαφή, είτε γράφοντας στο info@nirvikalpa.gr είτε τηλεφωνικά στο +30697 205 1961.