Αναπνοή για τη διαχείριση του στρες

Χαλάρωση έντασης σε αυχένα και ώμους

Πρακτική για ήρεμο σώμα και νου

Κάνουμε διαλογισμό με την Swami Nirvikalpa