Προσωπικές Συνεδρίες

Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να είμαστε σε επαφή είναι και οι προσωπικές συνεδρίες, εξατομικευμένα προγράμματα δηλαδή προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας. Η τακτικότητα των συνεδριών καθορίζεται από τις ανάγκες σας και τις τρέχουσες συνθήκες της ζωής σας. Μπορεί να είναι εβδομαδιαίες, δεκαπενθήμερες, μηνιαίες ή και τριμηνιαίες.

Ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία: συζητάμε την εμπειρία σας στη γιόγκα και το διαλογισμό, τις ανάγκες σας (σωματικές και ψυχικές) και την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε στη δεδομένη χρονική περίοδο της ζωής σας. Συζητάμε επίσης τι ζητάτε να κατακτήσετε εσείς μέσω των συνεδριών μας. Με αυτόν τον τρόπο, γίνεται η αξιολόγηση και διαμορφώνεται το καταλληλότερο εξατομικευμένο πρόγραμμα για εσάς. Παρακολουθώ συνεχώς την εξέλιξη και την πρόοδό σας και το πρόγραμμα αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με την ανατροφοδότηση που λαμβάνω από εσάς,

Η προσωπική συνεδρία περιλαμβάνει:

  • Διδασκαλία των τεχνικών
  • Συζήτηση για τη διαμόρφωση της προσωπική σας σάντανα, (πρακτική για επίτευξη ενός στόχου) (*)
  • Συζήτηση για την ένταξη της γιόγκα και των πρακτικών στην καθημερινότητά σας (**)

(*) Η σάντανα περιλαμβάνει έναν συνδυασμό από σωματικές στάσεις (άσανα), αναπνευστικές τεχνικές (πραναγιάμα) και πρακτικές που αφορούν τη βελτίωση της νοητικής και συναισθηματικής σας κατάστασης (με χαλάρωση και διαλογισμό). Η σάντανα δίνεται σε όσους επιθυμούν να κάνουν πρακτική μόνοι τους στο σπίτι μέχρι την επόμενη συνεδρία μας.

(**) Συστήνονται καθημερινές συνήθειες που αφορούν το πρόγραμμά σας, τον ύπνο σας, τη διατροφή σας, τις νοητικές στάσεις προς τον εαυτό σας και τους άλλους (γιάμα, νιγιάμα). Η πρακτική εφαρμογή των παραπάνω ενισχύει τη δύναμη της θέλησης και την αυτοπεποίθησή σας και επίσης καλλιεργεί την επίγνωση και την ενσυνείδητη δράση στη ζωή σας. Σαν αποτέλεσμα, βιώνετε όλο και περισσότερο τη χαρά και την ευημερία στην καθημερινότητά σας.

 

Ενδιαφέρεστε για Προσωπικές Συνεδρίες; Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

Joomla Forms makes it right. Balbooa.com