Αγαπητοί φίλοι Χάρι Ομ!

Θα ξεκινήσω να αναλύω τα Γιάμα - Νιγιάμα περισσότερο, καθώς με ρωτάτε πολλοί:

Κατηγορία Newsletter

Το πρώτο Γιάμα είναι η Ahimsa που συχνά μεταφράζεται ως "μη βία" ή "μη βλαπτικότητα" και σημαίνει να εγκαταλείψουμε την εχθρότητα, την επιθετικότητα, το θυμό και τον εκνευρισμό και να δημιουργήσουμε χώρο μέσα μας για τη γαλήνη και την ειρήνη.

Κατηγορία Άρθρα