Αγαπητοί φίλοι και συνοδοιπόροι Χάρι Ομ!

Συζητώντας για τα Γιάμα-Νιγιάμα όπως παρουσιάζονται στα κείμενα "Yoga Sutras" του Patanjali, συνειδητοποιούμε ότι μπορούν αναμφίβολα να μας προσφέρουν έμπνευση και προτροπή για μια πιο ευτυχισμένη και πιο στοχευμένη ζωή.

Κατηγορία Newsletter

Συζητώντας για τα Γιάμα-Νιγιάμα όπως παρουσιάζονται στα κείμενα "Yoga Sutras" του Patanjali, συνειδητοποιούμε ότι μπορούν αναμφίβολα να μας προσφέρουν έμπνευση και προτροπή για μια πιο ευτυχισμένη και πιο στοχευμένη ζωή.

Κατηγορία Άρθρα