Αγαπημένοι φίλοι Χάρι Όμ, 

έχουμε μιλήσει αρκετά για τα Γιάμα και τα Νιγιάμα. Σήμερα θέλω να σας μιλήσω για το Tapas, το τρίτο Νιγιάμα που αφορά την "αυτοπειθαρχία", τη "σωστή προσπάθεια", τη "λιτότητα", την "εσωτερική φωτιά".

Κατηγορία Newsletter

Tο Tapas, το τρίτο Νιγιάμα της Ράτζα Γιόγκα του Πατάντζαλι αφορά την "αυτοπειθαρχία", τη "σωστή προσπάθεια", τη "λιτότητα", την "εσωτερική φωτιά".

Κατηγορία Άρθρα