Θέλω να διευκρινίσω αρχικά ότι τα Γιάμα και Νιγιάμα δεν είναι κώδικες ηθικής συμπεριφοράς, αλλά στάση-τρόπος ζωής που βασίζεται σε μία φιλοσοφία που μας επιτρέπει να ζούμε τη ζωή μας πιο αρμονικά, χωρίς υποσυνείδητες εσωτερικές συγκρούσεις οι οποίες αποτελούν μια συνεχή πηγή έντασης μέσα μας.

Κατηγορία Άρθρα

Θέλω να διευκρινίσω αρχικά ότι τα Γιάμα και Νιγιάμα δεν είναι κώδικες ηθικής συμπεριφοράς, αλλά στάση-τρόπος ζωής που βασίζεται σε μία φιλοσοφία που μας επιτρέπει να ζούμε τη ζωή μας πιο αρμονικά, χωρίς υποσυνείδητες εσωτερικές συγκρούσεις οι οποίες αποτελούν μια συνεχή πηγή έντασης μέσα μας.

Κατηγορία Newsletter