Γ’ έτος - Living Meditation

Αφορά ασκούμενους που έχουν αρκετή προηγούμενη εμπειρία και επιθυμούν να ανακαλύψουν την συναισθηματική πλευρά της προσωπικότητας τους και να την διαχειριστούν καλύτερα. Απευθύνεται σε αναζητητές, οι οποίοι έχουν ήδη αναπτύξει ένα ικανοποιητικό επίπεδο νοητικής διαχείρισης και σταθερότητας. Στόχος είναι οι ασκούμενοι:

  • να μετακινηθούν από την ενστικτώδη αντίδραση στην συνειδητή δράση
  • να αναπτύξουν καλύτερη συναισθηματική διαχείριση
  • να ανακαλύψουν τη συναισθηματική τους ταυτότητα και να επιλέξουν την επιθυμητή έκφραση και συμπεριφορά.

Πληροφορίες για τα μαθήματα

ΠΟΥ: "Reform", Τατοΐου 102, 14671 Νέα Ερυθραία

ΠΟΤΕ: Κάθε Πέμπτη, ώρα 20:30-22:00

Πρώτη ενότητα: 17 Σεπτεμβρίου-17 Δεκεμβρίου 2020

Δεύτερη ενότητα: 14 Ιανουαρίου-22 Απριλίου 2021

Τρίτη ενότητα: 13 Μαΐου-24 Ιουνίου 2021 και ημερίδα ή retreat τον Ιούλιο

Αυτό το μάθημα μπορείτε επίσης να το παρακολουθήσετε είτε αποκλειστικά διαδικτυακά ή μέρος του διαδικτυακά και μέρος του στους χώρους που το διδάσκω δια ζώσης. Επικοινωνήστε μαζί μου για περισσότερες πληροφορίες.